Zvuk severní polární záře vzniká nízko nad zemí

08.11.2012 10:26

Ilustrační fotoVýzkumníci z finské Aalto University poprvé určili místo vzniku zvuků spojovaných s výskytem polární záře. Vznik těchto zvuků, se kterými se setkáváme v lidových pověstech a vyprávěních poutníků, byl při měření lokalizován ve výšce asi 70 metrů nad zemí.

Vědci určili zdroj zvuku pomocí tří různých mikrofonů umístěných v pozorovacím místě, na kterém byly zvuky polární záře nahrávány. Porovnáním nahrávek pak určili místo vzniku zvuku. Na pozorovacím místě byla zaznamenána severní polární záře. Simultánní měření geomagnetických poruch provedená Finským meteorologickým institutem zaznamenala údaje typické pro výskyt severní polární záře.

„Náš výzkum ukázal, že při výskytu severní polární záře mohou lidé slyšet zvláštní zvuky, které souvisejí s tím, co vidí. V minulosti měli vědci za to, že severní polární záře je příliš vzdálená na to, aby lidé mohli slyšet její zvuky. To je pravda. Ovšem náš výzkum ukazuje, že vznik zvuků spojovaných se severní polární září je pravděpodobně způsoben stejnými slunečními energetickými částicemi, jaké vedou ke vzniku polární záře daleko na nebi. Tyto částice, nebo jimi zapříčiněné geomagnetické poruchy, zřejmě vytvářejí zvuk mnohem blíže zemi," uvedl profesor Unto K. Laine z Aalto University.

Podrobnosti procesu vzniku zvuků polární záře však zůstávají nadále zahaleny tajemstvím. Zvuky se neobjevují při výskytu severní polární záře vždy. Nahrané a nezesílené zvuky připomínají velmi krátké praskání nebo tlumené údery. Podle jiných svědků je možné tyto zvuky popsat jako vzdálený šum nebo praskání. Tyto různé popisy vedou výzkumníky k domněnce, že existuje několik různých mechanismů vzniku zvuků doprovázejících polární záři. Zvuky jsou natolik tiché, že je třeba poslouchat velmi pozorně, aby je člověk rozpoznal od zvuků okolního prostředí.

Zvuky je možné si poslechnout na: www.youtube.com/watch?v=NRZfKqhs6rM

Převzato z: www.veda.cz, 9.6.2012, Zdroj: Science Daily,  Přeložila: Veronika Součková

Zpět