Nová naučná stezka nabízí ptačí ráj přímo v Ostravě

05.11.2012 09:08

Na hladině rybníka se nachází okolo sedmdesáti rybářských posedů navozujících atmosféru východní Asie.

Jedna z nejvýznamnějších ptačích oblastí v České republice leží hned za posledními domy Ostravy. Hned vedle městské části Heřmanice láká na návštěvu domova ledňáčka říčního, slavíka modráčka nebo čolka velkého naučná stezka a pozorovatelna, která se pro návštěvníky otevřela tento týden.

Nová stezka přibližuje přírodní bohatství Heřmanického rybníka. Její součástí je také odpočívadlo pro turisty a ptačí pozorovatelna. Stezka je přístupná veřejnou dopravou z Ostravy, začíná nedaleko autobusové zastávky „U Dvora“.

Soustava pěti rybníků spolu s více než 100 hektary rákosin, které jsou svou rozlohou největší ve Slezsku, je podle Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) jedinečnou lokalitou i v mezinárodním měřítku. Žije zde nejméně 250 ptačích druhů, z nichž více jak dvacet patří k chráněným v celé Evropské unii.

Díky třem druhům: ledňáčkovi říčnímu, bukáčkovi malému a slavíku modráčku středoevropskému, je Heřmanický rybník a jeho okolí součástí jedné z jednačtyřiceti ptačích oblastí v České republice. Vedle ptáků tu má svůj domov také řada druhů obojživelníků, z nichž nejvýznamnější je celoevropsky chráněný čolek velký.

„Naučná stezka seznamuje návštěvníky nejen s přírodními hodnotami Heřmanického rybníka, ale poukazuje i na pozoruhodnou historii tohoto místa,“ říká Roman Barták, předseda místní pobočky ČSOP Onyx. Kulisu rybníka totiž tvoří nepřehlédnutelná halda, pozůstatek po těžbě Heřmanického dolu, která je jednou z mála hořících hald v okolí Ostravy. „A na hladině rybníka se pak nachází další unikát – okolo sedmdesáti rybářských posedů navozujících atmosféru východní Asie.“ dodává Barták.

Zdroj: Ekolist.cz, 3.11.2012

Zpět