Nabídněte dětem školku blízkou přírodě. Už u nás jsou

08.11.2012 10:20

Častější pobyt dětí v přírodě, kontakt se zvířaty, šetrný provoz nebo větší spolupráce s rodiči a veřejností. Tím se od běžných zařízení pro předškolní děti liší školky a dětské kluby, které se zapojily do projektu Školka blízká přírodě. Předškolákům chtějí co nejpřirozenější cestou ukázat například to, odkud se bere mléko, jablka na ovocný koláč nebo jak vypadá borová šiška.


Titulem Školka blízká přírodě se může od začátku října pyšnit 15 mateřských školek a dalších organizací pracujících s malými dětmi napříč republikou. Jsou mezi nimi jak klasické mateřské školy, tak dětské lesní kluby, u nichž je pobyt dětí v přírodě za každého počasí a větší důraz na environmentální výchovu samozřejmostí. Více informací o tzv. lesních školkách v článku Lesní mateřské školy - venku za každého počasí bez zdí a plotů.

Byly to právě lesní mateřské kluby, které klasickým mateřským školkám pomáhaly a předávaly své zkušenosti s pobytem dětí venku za každého počasí nebo zprostředkovaly kontakt dětí se zvířaty. Tradiční školky tak například zavedly delší vycházky i za pochmurného počasí nebo návštěvy malé farmy. V lesní školce v rámci projektu nově vznikl ve spolupráci s rodiči například chovatelský kroužek nebo si děti vyzkoušely zavařování a přípravu na zimu.

Podle Ute Stoltenbergové, expertky na vzdělávání k trvale udržitelnému rozvoji z Univerzity Leuphana v Lüneburgu, nestačí chodit do přírody jen kvůli zdravému vzduchu a ukazovat jen to, co je milé a co je třeba chránit. Je nutné vidět člověka a přírodu jako celek a ukazovat svět v souvislostech. „Kdyby nebylo tolik druhů stromů, neměli bychom tolik hudebních nástrojů,“ udává jeden z příkladů, jak dětem vysvětlovat význam biodiverzity.

Zapojování smyslů při lesní schovávané.
Zapojování smyslů při lesní schovávané.
 

Podle pedagogů a rodičů zapojených do projektu by na děti neměla být přenášena zodpovědnost za stav planety, ale je důležité jim ukazovat, co všechno pochází z přírody a naučit je mít přírodu rád. A to nejlépe vlastním příkladem.

„Nejde o to, abychom jednání dětí přímo změnili, ale spíše je naučili dívat se na svět z různých úhlů pohledu,“ vysvětluje Franziska Bertschy, expertka na učení v souvislostech z Bernské univerzity. Díky pobytu venku mohou předškoláci zapojit do poznávání světa kolem nás více smyslů a třeba během rozhovorů s lidmi v terénu zjistit, že má les různé funkce, z jiného důvodu je důležitý pro výletníky nebo lesníky.

Kromě uvědomování si rozmanitosti přírody, jejího významu nejen pro člověka jsou pro školky blízké k přírodě důležité i další aspekty trvale udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a kulturní. Hodnotami, na kterých je vzdělávání pro udržitelný rozvoj postaveno, je lidskost, zachování biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů a spravedlnost pro lidi na Zemi i jejich potomky. „O těchto věcech jsou i děti schopny přemýšlet. Chápou je,“ tvrdí Ute Stoltenbergová.

Více o projektu na Školka blízká přírodě.

 

Zdroj: Ekolist.cz, 26.10.2012, Autorka: Zdeňka Vítková

 

Zpět