Krédo optimisty - zásady sepsané před 100 lety

02.11.2012 11:17

Slibte si, že budete:

 • Tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši.
 • Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
 • Všechny přátele přesvědčovat, že v nich něco je.
 • Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.
 • Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
 • Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.
 • Zapomenete na chyby z minulosti a budete se snažt o větší úspěchy v budoucnosti.
 • Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého otkáte, se usmějete.
 • Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.
 • Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní,a byste se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
 • Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu - nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.
 • Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.

Krédo optimisty se poprvé objevilo před sto lety - v roce 1912 v knize Christiana D. Larsona. Já jsem jej našel v knížce "Klíč" od J. Vitale.

Zpět