Ho'oponopono, co to je?

02.11.2012 11:56

 

“Ho´oponopono je cenný dar, který pomáhá člověku rozvinout funkční vztah se svou podstatou a nepřetržitě prosit o nápravu chybných myšlenek, slov a skutků. Podstata techniky tkví ve svobodě a bezpodmínečném osvobození od minulosti.”

Morrah Nalamaku Simeona, učitelka a mistr Ho´oponopono


“Obnovený proces Ho´oponopono, proces pokání, odpuštění a přeměny, je výzvou k tomu, aby Láska odstranila toxické energie a zaujala jejich místo. Láska toho docílí tak, že nejprve projde myslí, počínaje duchovní myslí, nadvědomím. Pak prostoupí intelektuální myslí, vědomou myslí, a osvobodí ji od energie myšlění. Nakonec se přesune do emoční mysli, podvědomí, kde očistí myšlenky od toxických emocí a naplní ji sama sebou.”

Dr. Ihaleakala Hew Len

 

Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí, ve kterém sídlí bloky. Slouží k rozpuštění skrytých programů, které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání, ať už jde o zdraví, vztahy, duchovní vývoj, hojnost nebo cokoliv jiného.

Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv, nulového stavu, kde neexistuje nic a možné je VŠE.

V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky, slova nebo činy, vzpomínky, vzorce, přesvědčení ani cokoli jiného. Prostě NIC. Je to onen stav prázdnoty, o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.

Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět. Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem. Podaří-li se nám s pomocí staré havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze, vstoupíme do prostoru, který se dá nazvat svět bez hranic.

Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já. Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku, čisté myšlenky a slova.

Ho´oponopono je způsob,jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí,které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci. Je to proces POKÁNÍ, ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE, který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna

 

Jistě Vás zajímá, jak na to.

1. způsobem je motlitba, kterou používala kahuna Morrnah:

BOŽSKÝ STVOŘITELI, OTČE, MATKO, SYNU V JEDNOTĚ… POKUD JSME SE JÁ ,CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH, SLOVECH, SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ, NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA, PROSÍMĚ TĚ O ODPUŠTĚNÍ. DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ, UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK, BLOKŮ, ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO. A TAK SE STAŇ.

Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli, skrze Božství, které je uvnitř každého člověka…jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.

 

 

2. způsob, který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět :

MILUJI TĚ

OMLOUVÁM SE

PROSÍM,ODPUSŤ MI

DĚKUJI TI

Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii, spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem, který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru. Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli, začíná v nás vše očišťovat, abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic – nulový stav.

Podstata je milovat vše – např. nadbytek tuku, závislost, problematické dítě, partnera …

Láska, na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji. Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.

Když máte hlavu zahlcenou programy, které se neustále přehrávají jako gramofonová deska, řekněte jim v duchu nebo potichu: “Miluji Vás, drahé myšlenky. Jsem vděčná za to, že mám příležitost osvobodit Vás i sebe.“ Tato slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí,nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu, pokud jim to nenařídíte.

Omlouvám se – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Nemusíme tušit, jak to k nám přišlo. Např. má-li někdo nadváhu, jednoduše přijal program, který ji vytvořil. Tím, že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Bohu, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli.

Neprosíme Boha, aby nám odpustil, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!

Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše, co se v našem životě objevilo.

Prosím, odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama. Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě, Omlouvám se, Prosím odpusť mi, Děkuji Ti prosí nejprve Lásku, aby očistila negativní energii, která se zhmotnila do problému. Energie se uvolní, vznikne prázdný prostor, do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli, ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha ,tedy od Boha.

Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše, ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost. Není to životní koncept Mac Donalda, kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo. Bůh není sluha. Je třeba čistit, čistit a čistit .   

Čisti,vymazávej,vymazávej

 

Zpět